Bibida si Bianca Umali sa ikatlong season ng “Halfworlds,” ang unang sequence ng HBO Asia na isu-shoot sa Pilipinas.