Top Ads

Iya Villania, nag-work at 'report from home' para sa 'Chika Minute'


Dahil buntis at kailangang doble pag-ingat laban sa coronavirus illness 2019 (COVID-19), sa bahay naghatid ng kaniyang “Chika Minute” report para sa “24 Oras” information nitong Miyerkules si Iya Villania. Pero habang nagre-report biglang might sumulpot.

Post a Comment

0 Comments